HUA HAI ZAUF GAN NOOR RISALAT BAZME IMKAN ME

Madni miyan akhtar Ashrafi

HUA HAI ZAUF GAN NOOR RISALAT BAZME IMKAN ME

KALI CHATKI KHULE GUNCHE BAHAAR AAYI GULASTAN ME

IDHAR SHAITAN SARAPA GARQ HAI BAHARE KHAJALAT ME

IDHAR SALLE ALA KA SHOR BARPA HAI GULASTAN ME

DAR KHASHANI YE IS KHURSJID KI HAI JIS KI AAMAD SE

TAZALAZUL AAGAYA HAI QAISAR WA KASARA KE AYEWAN ME

MOHAMMED YA MOHAMMED KI SADA AATI HAI GULSHAN SE

HAI MILADUN NABI KA JASHAN BAZME IND LAIBAN ME