JO HO MAMDOOH KHUD APNE KHUDA KA

Madni miyan akhtar Ashrafi

 JO HO MAMDOOH KHUD APNE KHUDA KA

BHALA KOYI KARE US KI SANA KYA

UNHE MERI HAQIQAT KA PATA HAI

MUJHE UN KI HAQIQAT KA PATA KYA